Rejestracja spółki jawnej w KRS

Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną. W sytuacji, gdy chcesz założyć spółkę jawną, musisz uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się na czym polega rejestracja spółki jawnej w KRS.

Sposób złożenia wniosku i wymagane dokumenty

Wpis spółki jawnej do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. Wniosek o jej założenie możesz złożyć na dwa sposoby:

 • online – na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości
 • tradycyjnie – listownie lub osobiście – do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis przy pomocy urzędowego formularza KRS-W1.

Oprócz wypełnionego formularza należy załączyć druki i załączniki:

 • KRS-WM – przedmiot działalności,
 • KRS-WB – wspólnicy spółki jawnej,
 • KRS-WK – wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki,
 • KRS-WL – prokurenci – jeśli zostali ustanowieni,
 • KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne – jeśli zostały utworzone przez spółkę,
 • umowę spółki,
 • wykaz wspólników wraz z ich adresami (adresami do doręczeń),
 • dowody uiszczenia opłat.

Rejestracja spółki jawnej w KRS – Koszt

Opłaty jakie są wymagane podczas wniesienia tradycyjnego wniosku o utworzenie spółki jawnej:

 • 500 zł – opłata sądowa za wpis do KRS,
 • 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Opłaty te możesz uregulować:

 • gotówką w kasie sądu,
 • bezgotówkowo – przelewając pieniądze na konto sądu lub poprzez system e-Płatności,
 • e-znakami opłaty sądowej.

Pamiętaj, o sposobie płatności w konkretnym sądzie decyduje jego prezes. Sprawdź zatem jakie zasady obowiązują w sądzie, do którego masz zamiar złożyć wniosek.

Gdy rejestrujesz spółkę online, musisz wnieść opłaty:

 • 250 zł – opłata sądowa za wpis do KRS,
 • 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Czas oczekiwania na decyzję

Sąd rozpatruje sprawę dotyczącą wpisu w rejestrze do KRS w postępowaniu nieprocesowym. Ma na to nie więcej niż 7 dni od daty wpłynięcia wniosku. W przypadku złożenia wniosku elektronicznie, sąd rozpoznaje go w ciągu 1 dnia od jego wpłynięcia. Jeśli w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi decyzja o braku wpisu w rejestrze, masz 14 dni, aby wnieść apelację do sądu okręgowego.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *