Rejestracja spółki partnerskiej w KRS

Spółkę partnerską tworzą wspólnicy, aby wykonywać wolny zawód w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Z tego powodu niemożliwe jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu oraz w celu wykonywania innej działalności gospodarczej, np. handlowej, obok wykonywania wolnego zawodu. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej jak wygląda rejestracja spółki partnerskiej w KRS.

Sposób złożenia wniosku i wymagane dokumenty

Wpis spółki partnerskiej do Krajowego Rejestru Sądowego odbywa się na podstawie wniosku. Wniosek o jej założenie możesz złożyć na dwa sposoby:

online – za pomocą Portalu Dostępowo-Informacyjnego (PDI),
tradycyjnie – listownie lub osobiście – do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis przy pomocy urzędowego formularza KRS-W1.

Poza czytelnie wypełnionym formularzem, należy dołączyć druki i załączniki:

 • KRS-WD – partnerzy,
 • KRS-WM – przedmiot działalności,
 • KRS-WH – sposób powstania podmiotu,
 • KRS-WK – wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki,
 • KRS-WL – prokurenci – jeśli zostali ustanowieni,
 • KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne – jeśli zostały utworzone przez spółkę
 • umowę spółki,
 • wykaz wspólników wraz z ich adresami (adresami do doręczeń),
 • dowody uiszczenia opłat.

Rejestracja spółki partnerskiej w KRS – Koszt

Opłaty, jakie musisz wnieść podczas składania wniosku o utworzenie spółki partnerskiej:

 • 500 zł – opłata sądowa za wpis do KRS,
 • 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Opłaty te możesz wnieść:

 • gotówką w kasie sądu,
 • bezgotówkowo – przelewając pieniądze na konto sądu lub poprzez system e-Płatności,
 • e-znakami opłaty sądowej.

Pamiętaj, o sposobie płatności w konkretnym sądzie decyduje jego prezes. Sprawdź zatem jakie zasady obowiązują w sądzie, do którego masz zamiar złożyć wniosek.

Czas wydania decyzji

Sąd rozpatruje sprawę dotyczącą wpisu w rejestrze do KRS w postępowaniu nieprocesowym. Ma na to nie więcej niż 7 dni od daty wpłynięcia wniosku. Jeśli w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi decyzja o braku wpisu w rejestrze, masz 14 dni, aby wnieść apelację wraz z uzasadnieniem do sądu okręgowego.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *