Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w KRS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek handlowych, która regulowana jest przez Kodeks spółek handlowych. Za zobowiązania spółki odpowiada spółka swoim majątkiem utworzonym z wkładów wspólników. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do jednej z najczęściej rejestrowanych spółek. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej jak wygląda rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w KRS.

Sposób złożenia wniosku i wymagane dokumenty

Wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego odbywa się na podstawie wniosku. Wniosek założenie spółki możesz złożyć na dwa sposoby:

 • online – za pomocą systemu S24,
 • tradycyjnie – osobiście lub listownie – do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis przy pomocy urzędowego formularza KRS-W3.

Do wypełnionego formularza, należy dołączyć załączniki oraz druki:

 • KRS-WE – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru,
 • KRS-WM – przedmiot działalności,
 • KRS-WH – sposób powstania podmiotu,
 • KRS-WK – wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki,
 • KRS-WL – prokurenci – jeśli zostali ustanowieni,
 • KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne – jeśli zostały utworzone przez spółkę,
 • dokument o powołaniu członków organów spółki,
 • umowę spółki,
 • listę wspólników,
 • oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału,
 • nazwiska, imiona i adresy członków zarządu,
 • dowody uiszczenia opłat.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w KRS – Koszt

Opłaty, jakie musisz wnieść podczas składania wniosku o utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • 500 zł – opłata sądowa za wpis do KRS,
 • 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Te opłaty można uregulować:

 • gotówką w kasie sądu,
 • bezgotówkowo – przelewając pieniądze na konto sądu lub poprzez system e-Płatności,
 • e-znakami opłaty sądowej.

Pamiętaj, że o sposobie płatności w konkretnym sądzie decyduje jego prezes. Z tego powodu, sprawdź jakie zasady obowiązują w sądzie, do którego będziesz składał wniosek.

Gdy rejestrujesz spółkę w systemie S24, musisz wnieść opłaty:

 • 250 zł – opłata sądowa za wpis do KRS,
 • 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Czas oczekiwania na decyzję

Sąd rozpatruje sprawę dotyczącą wpisu w rejestrze do KRS w postępowaniu nieprocesowym. Ma na to nie więcej niż 7 dni od daty wpłynięcia wniosku. W przypadku złożenia wniosku elektronicznie, sąd rozpoznaje go w ciągu 1 dnia od jego wpłynięcia. Jeśli w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi decyzja o braku wpisu w rejestrze, masz 14 dni, aby wnieść apelację do sądu okręgowego.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *