Podatki

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to możesz obniżyć swoje podatki dzięki różnym ulgom podatkowym. To z jakich ulg możesz skorzystać podyktowane jest od formy opodatkowania, którą wybrałeś dla swojej firmy. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie ulgi podatkowe dla przedsiębiorców Ulga internetowa Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy Read More

Rejestracja podatnika podatku VAT

Rejestracja podatnika podatku VAT (od towarów i usług) dotyczy osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą jako handlowcy, usługodawcy oraz producenci. Dotyczy to również podmiotów pozyskujących zasoby naturalne i rolników. Aby zarejestrować się jako podatnik VAT musisz spełnić kilka warunków. Należą do nich: przekroczenie Read More

Podatek liniowy

Podatek liniowy

Podatek liniowy polega na opodatkowaniu dochodu (czyli przychodu – koszty) jedną stawką podatku, który wynosi 19%. Przy wyborze opodatkowania dochodu liniowo należy uwzględnić wszystkie czynniki. Przede wszystkim przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę przewidywany dochód oraz wszelkie ulgi i preferencje podatkowe, jakie przysługują przedsiębiorcy. Tą formę opodatkowania skierowano wyłącznie dla prowadzących działalność Read More

Kto musi mieć kasę fiskalną

Kto musi mieć kasę fiskalną

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej jest coraz bardziej powszechny. Nie dotyczy on przedsiębiorców, którzy sprzedają towary lub świadczą usługi wyłącznie na rzecz firm lub organizacji oraz organów administracji samorządowej i państwowej. Nowo wprowadzane przepisy powodują, iż coraz mniejsza liczba przedsiębiorców może korzystać ze zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Przeczytaj artykuł Read More

Karta podatkowa

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Oznacza to że wartość wpłaconego podatku nie odzwierciedla w żaden sposób osiąganych przez podmiot przychodów. Kwota ta jest stała i wynika z decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego. To rozwiązanie podatkowe skierowano jedynie dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą rodzaj działalności określony w art. 23 ust. 1 Read More

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Jest to specyficzna forma opodatkowania, w przypadku której przedsiębiorca nie może pomniejszyć osiąganych przychodów o poniesione koszty podatkowe. W ryczałcie stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 2% do 17%. Jeżeli podatnik prowadzi działalność, z której Read More

Podatek na zasadach ogólnych

Podatek na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania działalności gospodarczej należy do najczęściej wybieranych w Polsce. Dotyczy ona nie tylko przychodów z działalności lecz również przychodów uzyskiwanych w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych lub świadczeń uzyskiwanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zasiłki, renty oraz emerytury). Dla przedsiębiorców polega na opodatkowaniu dochodu (a nie przychodu) według dwustopniowej Read More

Podatki w Polsce

Podatki w Polsce

Podatki stanowią jeden z podstawowych dochodów budżetu kraju. Ich zadaniem jest pokrycie wydatków państwa. Ich kolejną funkcją jest redystrybucja, czyli podział dochodów budżetowych uzyskanych z podatków między obywatelami a związkami publicznoprawnymi. Oprócz tego stymulują gospodarkę do rozwoju oraz umożliwiają rozwój m. in. infrastruktury, oświaty, służby zdrowia, wojska. Prowadzenie własnej działalności Read More

Formy opodatkowania działalności

Formy opodatkowania działalności

Podczas wypełniania druku CEIDIG-1 przy zakładaniu działalności gospodarczej należy wybrać odpowiednią formę opodatkowania. Do wyboru są: zasady ogólne (17% i 32%), skala liniowa (19%), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Jeśli zdecydujesz się na sposób opodatkowania taki jak: skala liniowa, ryczałt czy karta podatkowa musisz złożyć odpowiednie pismo do Read More