Kadry

Umowa na mienie powierzone

Udostępniając do pracy pracownikowi kosztowne narzędzia, maszyny, pieniądze lub środki ochrony pracownika, pracodawca ma prawo żądać od zatrudnionego podpisania umowy o powierzone mienie. Dołączyć do niej należy protokół zdawczo-odbiorczy. Należy w nim opisać stan urządzeń. Ma to na celu uniknięcie w przyszłości problemów z ustaleniem kiedy zaistniało uszkodzenie. Czy powstało Read More

Zasady i termin wystawienia świadectwa pracy

Zaprzestanie współpracy z pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę zawsze musi być zakończone wydaniem świadectwa pracy. Nie ma znaczenia jaki rodzaj umowy o pracę (okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony) podpisał pracownik, a także sposób jej rozwiązania (wygaśnięcie, wypowiedzenie umowy przez pracodawcę lub pracownika). Przeczytaj artykuł Read More

Szkolenie BHP

Do obowiązków pracodawcy należy zorganizowanie dla nowo zatrudnionego pracownika, szkolenia z BHP. Takie szkolenie powinno się odbyć przed pierwszym dniem pracy pracownika. Za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiada przede wszystkim pracodawca. Do jego zadań należy stworzenie odpowiednich warunków pracy oraz zapewnienie procedur postępowania i instrukcji bezpiecznych zachowań. Natomiast pracownik zobowiązany Read More

Jak zgłosić ofertę organizacji stażu?

Za pojęciem stażu rozumiemy zdobywanie praktycznych umiejętności przez bezrobotnego, do wykonywania zadań w miejscu pracy. Podczas stażu nie nawiązuje się stosunku pracy z pracodawcą. Staż bywa błędnie utożsamiany z praktyką. Praktyka dotyczy osób młodych oraz studentów, którzy są w trakcie nauki lub zaraz po jej zakończeniu. Natomiast staż dotyczy osób Read More

Jak zawrzeć umowę zlecenia lub o dzieło?

Umowa zlecenie jak i umowa o dzieło są to umowy cywilnoprawne regulowane przez przepisy Kodeksu cywilnego. Przede wszystkim różni je przedmiot umowy. Pamiętaj, aby zapoznać się z charakterystyką obu umów, tak by odpowiednio ją dobrać dla nowego pracownika i jego obowiązków. Przeczytaj artykuł do końca i dowiedz się jak zawrzeć Read More

Jak zatrudnić obywatela UE, EOG lub Szwajcarii

Jak zatrudnić obywatela UE, EOG lub Szwajcarii

Obywatele krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii nie potrzebują zezwolenia na pracę. Dodatkowo przedsiębiorcy z tych państw mogą delegować pracowników do pracy w Polsce. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jak zatrudnić obywatela UE, EOG lub Szwajcarii. Zatrudnienie a delegowanie Posiadacze obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej Read More

Na jaką umowę zatrudnić – etat, zlecenie czy dzieło?

Przed zatrudnieniem nowego pracownika musisz wybrać formę zatrudnienia. Powinna być ona właściwa dla charakteru pracy i obowiązków pracownika. Decyzja o rodzaju umowy jest bardzo istotna, ponieważ definiuje Twoje obowiązki oraz prawa osoby zatrudnianej. W zależności od wybranej umowy inaczej wygląda jej rozwiązanie a także inne koszty ponosisz jako pracodawca. Przeczytaj Read More

Jak prowadzić dokumentację pracowniczą

Podczas zatrudniania każdego pracownika, masz obowiązek założenia oraz prowadzenia jego dokumentacji pracowniczej. Pamiętaj, że musisz prowadzić ją zgodnie z zasadami gwarantującymi poufność, w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Możesz ją i przechowywać w formie papierowej jak i elektronicznej. Zadbaj o jej kompletność i poprawność, gdyż w przeciwnym razie możesz Read More

Jak zatrudnić pracownika na umowę o pracę

Jeśli zapoznałeś się z artykułem Rodzaje umów o pracę to już wiesz jaki rodzaj umowy możesz zaproponować swojemu pracownikowi. Zanim jednak Twój nowy pracownik zacznie pracę, masz do wykonania kilka obowiązków jako pracodawca. Zapoznaj się z nimi, ponieważ każde niedopełnienie obowiązku może skutkować nałożeniem na Twoją firmę kary finansowej. Przeczytaj Read More