Spółki

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w KRS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek handlowych, która regulowana jest przez Kodeks spółek handlowych. Za zobowiązania spółki odpowiada spółka swoim majątkiem utworzonym z wkładów wspólników. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do jednej z najczęściej rejestrowanych spółek. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej jak wygląda rejestracja spółki z Read More

Rejestracja spółki partnerskiej w KRS

Spółkę partnerską tworzą wspólnicy, aby wykonywać wolny zawód w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Z tego powodu niemożliwe jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu oraz w celu wykonywania innej działalności gospodarczej, np. handlowej, obok wykonywania wolnego zawodu. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się Read More

Rejestracja spółki jawnej w KRS

Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną. W sytuacji, gdy chcesz założyć spółkę jawną, musisz uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się na czym polega rejestracja spółki jawnej w KRS. Sposób złożenia wniosku i wymagane dokumenty Wpis spółki Read More

Rejestracja spółki europejskiej w KRS

Spółka europejska jest spółką kapitałową, która prowadzi międzynarodową działalność. W związku z tym co najmniej dwie spółki członkowskie muszą podlegać innemu systemowi prawnemu. Taka spółka działa na terenie całej Unii Europejskiej i tym samym automatycznie uznawana jest na całym jej obszarze za spółkę europejską. Jej wpis do rejestru odbywa się Read More

Rejestracja spółdzielni europejskiej w KRS

Spółdzielnia jest kooperatywą osób fizycznych lub prawnych, do których stosuje się odmienne zasady funkcjonowania niż w stosunku do pozostałych podmiotów gospodarczych. Spółdzielnia może zostać utworzona na terytorium Unii Europejskiej w formie spółdzielni europejskiej. Przede wszystkim głównym celem spółdzielni europejskiej jest umożliwienie i ułatwienie prowadzenia działalności spółdzielczej w wymiarze międzynarodowym. Oprócz Read More

Rejestracja spółdzielni w KRS

Spółdzielnia jest dobrowolną grupą ludzi o nieograniczonej liczbie osób fizycznych lub prawnych. Cechuje ją zmienny skład osobowy a także zmienny fundusz udziałowy. Celem spółdzielni jest zaspokajanie wspólnych potrzeb oraz aspiracji gospodarczych. Oprócz tego może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. Pamiętaj, jeśli po po Read More

Sprawozdanie finansowe spółki

Sprawozdanie finansowe spółki informuje o wynikach finansowych przedsiębiorstwa. Sporządza się je za cały rok podatkowy. Choć ustawa o rachunkowości zakłada, że sprawozdania finansowe mają w obowiązku składać wszyscy przedsiębiorcy wpisani do KRS, to takiej powinności nie mają wspólnicy spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich w określonych warunkach. Należą do Read More

Zmiana danych w zarejestrowanych spółkach

Jeśli posiadasz zarejestrowaną spółkę, w której zmienił się adres siedziby lub inne jej dane, musisz dokonać aktualizacji w Krajowym Rejestrze Sądowniczym. Masz na to 7 dni od wystąpienia zmian. Pamiętaj, że zgłoszenie zmian w KRS zawsze dokonywane są na wniosek. Wniosek o zmianę danych w KRS powinien zawierać dowód wniesienia Read More

Spółka: z o. o., jawna oraz komandytowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek handlowych kapitałowych. Natomiast spółki jawna oraz komandytowa należą do spółek handlowych osobowych. Podstawa prawna każdej spółki jest określona w Kodeksie spółek handlowych i kodeksie cywilnym. Umowa spółki handlowej zobowiązuje wspólników do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu poprzez wniesienie wkładów (lub poprzez współdziałanie w Read More

System S24

System S24 jest to platforma pozwalająca na elektroniczną rejestrację podmiotów gospodarczych takich jak spółka: z o. o., jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna, akcyjna. Oprócz tego zarejestrujesz spółdzielnię, przedsiębiorstwo państwowe, związek sportowy, fundację a także kółko rolnicze. W Systemie S24 możesz wykonywać także inne czynności dotyczące podmiotów takie jak zmienianie danych. Dodatkowo Read More