Umowa na mienie powierzone

Udostępniając do pracy pracownikowi kosztowne narzędzia, maszyny, pieniądze lub środki ochrony pracownika, pracodawca ma prawo żądać od zatrudnionego podpisania umowy o powierzone mienie. Dołączyć do niej należy protokół zdawczo-odbiorczy. Należy w nim opisać stan urządzeń. Ma to na celu uniknięcie w przyszłości problemów z ustaleniem kiedy zaistniało uszkodzenie. Czy powstało przed czy po podpisaniu umowy o przekazanie mienia. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie umowa na mienie powierzone.

Odpowiedzialność pracownika a szkody w powierzonym mieniu

Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia się narzędzia lub podobne przedmioty, środki ochrony indywidualnej (w tym odzież i obuwie robocze), pieniądze, papiery wartościowe lub inne kosztowności opowiada w pełnej kwocie za szkodę powstałą w tym mieniu. Oprócz tego, pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę w mieniu innym niż powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia się.

Umowa na mienie powierzone – Sposób powierzenia mienia

Przyjmuje się, że prawidłowe powierzenie mienia pracownikowi polega na:

  • wyrażeniu przez pracownika zgody na powierzenie mu mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się,

Zgodę można udzielić w dowolnej formie, niekoniecznie pisemnej.

  • wydaniu przez pracodawcę mienia w taki sposób, aby pracownik mógł zweryfikować jego stan i objąć to mienie w posiadanie.

Pracownik musi brać udział przy sprawdzaniu mienia, które otrzyma.

Umowa na mienie powierzone – Wspólna odpowiedzialność materialna

Pracownicy mogą przyjąć na podstawie pisemnej umowy zawartej z pracodawcą wspólną odpowiedzialność materialną. W tym przypadku, pracownicy ponoszący wspólną odpowiedzialność materialną odpowiadają w częściach określonych w umowie. W przypadku ustalenia, że szkoda w części lub całości została spowodowana przez niektórych pracowników, za całość szkody lub za jej adekwatną część odpowiadają tylko sprawcy szkody.

Odpowiedzialność materialną za szkody w powierzonym mieniu ponoszą pracownicy zatrudnieni w:

  • sklepach, stoiskach, domach towarowych o obsadzie co najmniej 6 osób,
  • sklepach i stoiskach samoobsługowych w domach towarowych (handlowych), gdzie inkaso gotówki dokonywane jest w wydzielonych kasach przy użyciu kas rejestrujących,
  • magazynach, gdzie wydzielono pomieszczenie do wydawania towarów (halę spedycyjną) oraz zorganizowano dozór ruchu mienia i osób.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *