Działalność Gospodarcza

jak opłacać składki ZUS

Jak opłacać składki ZUS?

W przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą to Twoim zobowiązaniem jest opłacanie składek ZUS za siebie, a także członków swojej rodziny i pracowników. Pamiętaj, by opłaty wnosić w terminowym, wyznaczonym czasie. Od każdego dnia opóźnienia naliczane będą Ci odsetki za zwłokę. W najgorszym przypadku, jeśli korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, możesz je Read More

Jakie składki ZUS opłaca przedsiębiorca?

W przypadku gdy prowadzisz firmę, Twoim obowiązkiem jest płacenie każdego miesiąca składek do ZUS, zarówno za siebie jak i za zatrudnionych pracowników. Wysokość poszczególnych składek oblicza się procentowo do wynagrodzenia brutto wraz ze wszystkimi dodatkami pieniężnymi. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jakie składki ZUS opłaca przedsiębiorca. Przeczytaj więcej Read More

Zaświadczenie o numerze REGON

REGON inaczej Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej jest rejestrem prowadzonym przez Prezesa GUS. Jako REGON rozumie się też numer identyfikacyjny, przypisany podmiotowi w tym rejestrze. Osoby fizyczne mają nadany (przy pierwszej rejestracji) raz na zawsze jeden numer REGON. W przypadku zlikwidowania działalności i założenia nowej, numer REGON pozostaje bez Read More

Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS

Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej niesie za sobą wiele obowiązków, które wynikają z przepisów prawa. Większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi możesz załatwić online, bez konieczności wychodzenia z domu. W tym celu skorzystasz z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Przeczytaj artykuł do końca i dowiedz się jakie są obowiązki przedsiębiorcy Read More

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest to zaawansowany podpis elektroniczny. Należy go składać za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego. Dzięki niemu cyfrowo podpiszesz dokumenty. Działa on tak samo jak podpis odręczny. Jeśli składałeś już przez internet dokumenty do urzędu, to na pewno spotkałeś się z zagadnieniem profilu zaufanego. Choć przy Read More

profil zaufany

Profil zaufany

Profil zaufany jest to bezpłatne narzędzie służące do potwierdzenia tożsamości obywatela. Dzięki niemu bez wychodzenia z domu załatwisz sprawy urzędowe w serwisach administracji publicznej. Przy jego pomocy m. in. uzyskasz odpisy aktów stanu cywilnego, zgłosisz utratę dowodu osobistego, sprawdzisz swoje punkty karne, zapiszesz się na wizytę w placówce ZUS, złożysz Read More

Co to jest CEIDG

Co to jest CEIDG?

CEIDG to inaczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej powstała 1 lipca 2011 roku. Jest to elektroniczny rejestr przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Serwis w swoim przeznaczeniu skierowany jest również dla osób, które chcą założyć swoją firmę. Tutaj mogą one to zrobić, bez wychodzenia z domu. Wystarczy założyć Read More

działalność gospodarcza

Założyć spółkę czy działalność gospodarczą?

Przed tym pytaniem staje każdy, kto chce założyć swoją firmę. Wybór formy prowadzenia często zależy od branży lub pomysłu na własny biznes. Do najczęściej wybieranych rozwiązań należy: jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Każda z tych form prawnych prowadzenia biznesu charakteryzuje się innymi elementami, choćby na etapie zakładania Read More

co to jest PKD

Co to jest PKD?

PKD to inaczej Polska Klasyfikacja Działalności. Jest to system, który wszedł w życie w 2008 roku i odpowiada za klasyfikację działalności gospodarczych, które realizowane są przez różnego rodzaju podmioty gospodarcze. Każda osoba zakładająca działalność dobiera odpowiednie PKD, jeden do działalności głównej kody działalności dodatkowej. Podaje się go przy wypełnianiu wniosku Read More

czy cudzoziemiec może założyć działalność w Polsce

Czy cudzoziemiec założy działalność w Polsce?

Obowiązujące obecnie w Polsce prawo umożliwia obcokrajowcom rejestrowanie i prowadzenie każdej formy działalności. Jednakże nie oznacza to, że każdy cudzoziemiec może być przedsiębiorcą w naszym kraju. Najistotniejsze jest to, jakiego państwa jest obywatelem dana osoba, czy kraj ten należy do wspólnoty Unii Europejskiej, czy też pochodzi z kraju nie należącego Read More