Co to jest traktat lizboński

Co to jest traktat lizboński?

Traktat lizboński jest umową międzynarodową, która w swoim założeniu zakłada m. in. reformę Unii Europejskiej. Na jego mocy dokonano przekształcenia UE w jednolitą organizację międzynarodową poprzez likwidację struktury filarowej. Przeprowadzono również ujednolicenie w ramach procesu decyzyjnego i źródeł prawa oraz sprecyzowano kompetencje UE i państw członkowskich. Zreformowano także instytucje unijne Read More