zmiana danych w spółkach

Zmiana danych w zarejestrowanych spółkach

Jeśli posiadasz zarejestrowaną spółkę, w której zmienił się adres siedziby lub inne jej dane, musisz dokonać aktualizacji w Krajowym Rejestrze Sądowniczym. Masz na to 7 dni od wystąpienia zmian. Pamiętaj, że zgłoszenie zmian w KRS zawsze dokonywane są na wniosek. Wniosek o zmianę danych w KRS powinien zawierać dowód wniesienia Read More