Co to jest patent europejski

Co to jest patent europejski?

Patent europejski to tytuł ochronny nakładany na wynalazki. Przyznaje go Europejski Urząd Patentowy na podstawie Konwencji o patencie europejskim. Obowiązuje on na obszarze państw należących do Europejskiej Organizacji Patentowej. Oczywiście w ramach jednego zgłoszenia oraz jego pozytywnego zaakceptowania, wynalazek chroniony jest w wielu krajach. Procedura, aby udzielić patent europejski trwa Read More