Co to jest patent europejski?

Patent europejski to tytuł ochronny nakładany na wynalazki. Przyznaje go Europejski Urząd Patentowy na podstawie Konwencji o patencie europejskim. Obowiązuje on na obszarze państw należących do Europejskiej Organizacji Patentowej. Oczywiście w ramach jednego zgłoszenia oraz jego pozytywnego zaakceptowania, wynalazek chroniony jest w wielu krajach. Procedura, aby udzielić patent europejski trwa zazwyczaj od 3 do 5 lat od daty zgłoszenia. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się co to jest patent europejski.

Kto może zgłosić wniosek o patent europejski?

Każda osoba fizyczna jak i prawna bez względu na narodowość oraz miejsce zamieszkania może zgłosić wniosek o przyznanie patentu europejskiego.

Gdzie może dokonać zgłoszenia patentu europejskiego?

Istnieje wiele możliwości, aby zgłosić swój wniosek. Należy to zrobić bezpośrednio w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) w Monachium, Berlinie lub Hadze albo za pośrednictwem centralnego organu do spraw własności przemysłowej dowolnego państwa członkowskiego (np Urząd Patentowy RP). Zgłoszenie można dostarczyć zarówno osobiście jak i wysyłając wniosek listownie lub elektronicznie albo przez stronę internetową EPO.

Co musi zawierać wniosek?

Przede wszystkim oprócz wypełnionego wniosku o udzielenie patentu europejskiego należy dołączyć opis wynalazku, jedno lub więcej zastrzeżeń patentowych, rysunek przywołany w opisie lub zastrzeżeniach oraz skrót opisu wynalazku. Zgłoszenia można dokonać w dowolnym języku lecz w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia należy złożyć odpowiednie tłumaczenie na jeden z języków urzędowych EPO (angielski, niemiecki lub francuski), który będzie językiem postępowania. Maksymalnie w przeciągu miesiąca od daty zgłoszenia należy wnieść na konto bankowe EPO opłatę za zgłoszenie a także opłatę za poszukiwanie. Jeśli zgłoszenie obejmuje więcej niż 15 zastrzeżeń patentowych, opłatę należy wnieść za każde następne zastrzeżenie.

W jakich krajach obowiązuje patent europejski?

Do EOP należy 38 krajów członkowskich. Są to:

 • Albania,
 • Austria,
 • Belgia,
 • Bułgaria,
 • Chorwacja,
 • Cypr,
 • Czechy,
 • Dania,
 • Estonia,
 • Finlandia,
 • Francja,
 • Niemcy,
 • Grecja,
 • Węgry,
 • Islandia,
 • Irlandia,
 • Włochy,
 • Łotwa,
 • Liechtenstein,
 • Litwa,
 • Luksemburg,
 • Macedonia Północna,
 • Malta,
 • Monako,
 • Hiszpania,
 • Holandia,
 • Norwegia,
 • Polska,
 • Portugalia,
 • Rumunia,
 • San Marino,
 • Serbia,
 • Słowacja,
 • Słowenia,
 • Szwecja,
 • Szwajcaria.

Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra, pomimo iż nie należą do krajów członkowskich zobowiązały się uznawać na swoim terytorium ochronę wynalazków wynikającą z udzielenia patentu europejskiego.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *