co to jest patent

Co to jest patent i co gwarantuje w Polsce?

Rozwój zdolności do kreowania nowych rozwiązań, technologii i produktów wymaga skutecznej ochrony praw do wartości niematerialnych, szczególnie takich jak wynalazki, stanowiące najbardziej nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie techniki. Ochrona patentowa w istotnym stopniu przyczynia się do wzrostu konkurencyjności oraz lepszego wykorzystania potencjału podmiotów rynkowych. Twórczość wynalazcza ma więc podstawowe znaczenie dla Read More