Co to jest patent i co gwarantuje w Polsce?

Rozwój zdolności do kreowania nowych rozwiązań, technologii i produktów wymaga skutecznej ochrony praw do wartości niematerialnych, szczególnie takich jak wynalazki, stanowiące najbardziej nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie techniki. Ochrona patentowa w istotnym stopniu przyczynia się do wzrostu konkurencyjności oraz lepszego wykorzystania potencjału podmiotów rynkowych. Twórczość wynalazcza ma więc podstawowe znaczenie dla rozwoju wszystkich dziedzin techniki i gospodarki oraz stymuluje działalność naukowo-badawczą. Przeczytaj artykuł do końca aby dowiedzieć się co to jest patent i co gwarantuje w Polsce.

Co daje patent?

Patent daje uprawnionemu wyłączne prawo do zarobkowego lub zawodowego korzystania z opatentowanego wynalazku. Dzięki temu można zakazać podmiotom trzecim bezprawnego korzystania z opatentowanego wynalazku. Patent jest niezbędny do podjęcia działań przeciwko podmiotom naruszającym prawo z patentu. Roszczenia z tytułu naruszenia prawa wyłącznego są dochodzone na drodze cywilnoprawnej. Dodatkowo posiadanie patentu przesądza o pozytywnym wizerunku przedsiębiorstwa. Portfolio patentowe postrzega się jako wyraz wysokiego poziomu doświadczenia, specjalizacji i zdolności technologicznej właściciela prawa wyłącznego. Potencjał patentowy jest także pomocny przy pozyskiwaniu funduszy, wyszukiwaniu partnerów biznesowych czy inwestorów.

Co to jest patent i co gwarantuje w Polsce – Jaki wynalazek można opatentować?

Wynalazek może dotyczyć nowego urządzenia, produktu, metody, procesu lub może stanowić istotną zmianę już istniejących rozwiązań. Przykładami wynalazków są: układ pneumatyczny, schemat elektryczny, środek chwastobójczy, sposób pomiaru własności fizycznych, system do analizy danych, maseczka kosmetyczna, element budowlany, waga elektroniczna, elektryczny zespół napędowy, nawóz mineralny, implant zębowy, zbiornik kurzu do odkurzacza, dozownik termoaktywny płynów, kompozycja farmaceutyczna.

Korzyści wynikające z uzyskania patentu

Zalety wynikające z uzyskania patentu:

  • składnik majątku,
  • prestiż,
  • fundusze unijne (Uzyskanie patentu na wynalazek daje możliwość ubiegania o dofinansowanie inwestycji związanych z pierwszym wdrożeniem do produkcji. Dokonanie zgłoszenia wynalazku daje możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów m.in. zgłoszenia wynalazku za granicą, analiz ekonomicznych i strategii komercjalizacji wynalazku),
  • silna pozycja na rynku.

Artykuł napisany na podstawie broszury (z 2018 roku) Urzędu Patentowego

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *