Co to jest prawo leśne

Co to jest prawo leśne?

Lasy w Polsce zajmują prawie 9,1 mln ha stanowiąc prawie 1/3 powierzchni kraju. Lasy pełnią wiele istotnych funkcji, takich jak: gospodarcza, społeczna czy ekologiczna. Gospodarka leśna (m. in. produkcja drewna) obok handlu, rolnictwa lub budownictwa stanowi jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki narodowej. Prawo leśne nie jest oddzielną gałęzią prawa. Najczęściej Read More