Co to jest prawo leśne?

Lasy w Polsce zajmują prawie 9,1 mln ha stanowiąc prawie 1/3 powierzchni kraju. Lasy pełnią wiele istotnych funkcji, takich jak: gospodarcza, społeczna czy ekologiczna. Gospodarka leśna (m. in. produkcja drewna) obok handlu, rolnictwa lub budownictwa stanowi jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki narodowej. Prawo leśne nie jest oddzielną gałęzią prawa. Najczęściej postrzega się je jako część prawa ochrony środowiska. Ustawa o lasach zawiera zasady ogólnej gospodarki leśnej, które są jednocześnie zasadami prawa leśnego. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się co to jest prawo leśne.

Wycinanie drzew bez pozowlenia

Zmiany w Ustawie o lasach z dnia 16. grudnia 2016 roku, pozwoliły właścicielom nieruchomości wycinać rosnące na własnym ogródku drzewa i krzewy bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia. Zaktualizowany zapis spowodowało ogromny wzrost usuwanych drzew nie tylko z terenów prywatnych. Sytuację spotęgował fakt, że zapisy w ustawie były mało precyzyjne i łatwo można je było obejść. Badania pokazują, że przez pół roku w 2017 zostało wyciętych tyle drzew z terenów prywatnych co przez ostatnie 10 lat. Protesty w społeczeństwie spowodowały, że rząd wycofał się z nowych zapisów ustawy, wracając do sytuacji, gdzie wymagane jest zezwolenie (zapisy mają jednakże inny zapis niż wcześniej. Nie w każdym przypadku o zezwolenie trzeba się starać – dużo zależy od rodzaju drzewa oraz jego obwodu).

Co to jest prawo leśne? – Pierwokup w zakupie lasów prywatnych

Innymi zapisami w przyjętej w 2016 roku Ustawie o lasach są regulacje dotyczące zakupu prywatnych lasów. Na podstawie nowych przepisów Skarb Państwa (w postaci Lasów Państwowych) ma prawo wykupu lub pierwokupu prywatnych lasów. Spowodowane jest to planem zwiększenia zalesienia Polski (w 2050 roku ma to być 33% powierzchni przy dzisiejszych 29%). Drugim powodem jest niechęć do kupowania terenów leśnych przez obcokrajowców. Prawo pierwokupu będzie dotyczyło sytuacji, w której grunty leśne będą nabywane na podstawie umowy sprzedaży. Wykup nastąpi wtedy, gdy zbycie gruntów nastąpi na podstawie umowy innej niż sprzedaż, np. o zamianę lub darowiznę. W przypadku darowizny stanie się to po wydaniu orzeczenia sądowego lub postępowania egzekucyjnego.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *