Co zawiera umowa regulująca stosunki między UE a Wielką Brytanią

Umowa regulująca stosunki między UE a Wielką Brytanią

Formalnie 31 stycznia 2020 roku, Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej. Do 31 grudnia 2020 trwał okres przejściowy. Najważniejszym celem było ustalenie szczegółów nowych umów regulujących stosunki pomiędzy EU a Wielką Brytanią. Nowe umowy regulują wiele dziedzin dotyczących handlu oraz przyszłej współpracy, m. in. rynek wewnętrzny i cła, system Read More