Umowa regulująca stosunki między UE a Wielką Brytanią

Formalnie 31 stycznia 2020 roku, Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej. Do 31 grudnia 2020 trwał okres przejściowy. Najważniejszym celem było ustalenie szczegółów nowych umów regulujących stosunki pomiędzy EU a Wielką Brytanią. Nowe umowy regulują wiele dziedzin dotyczących handlu oraz przyszłej współpracy, m. in. rynek wewnętrzny i cła, system zabezpieczeń społecznych. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się co zawiera umowa regulująca stosunki między UE a Wielką Brytanią.

Zmiany umów

1 stycznia 2021 roku zakończyła się swoboda przepływu osób między UE a Wielką Brytanią oraz swoboda świadczenia usług. Wielka Brytania jest traktowana obecnie przez państwa UE jako państwo trzecie. Nowe umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią zawierają szczegóły dotyczące świadczenia usług między państwami członkowskimi UE a Wielką Brytanią. Nowe regulacje obejmują m. in. definicje oraz zasady pobytu dla poszczególnych kategorii osób fizycznych. Należą do nich pracownicy firmy która zawarła kontrakt na świadczenie usług, osoby wykonujące wolny zawód, przemieszczające się służbowo w celach biznesowych. A także osób przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa, kierowników, stażystów oraz specjalistów.

Umowa regulująca stosunki między UE a Wielką Brytanią – Zmiany dotyczące akcyzy i VAT

W obszarze VAT najwięcej zmian dotyczy obrotu towarowego. Rozliczanie VAT odbywać się będzie co do zasady w kraju UE, do którego następuje import towarów z Wielkiej Brytanii. Towary eksportowane do Wielkiej Brytanii będą podlegać zerowej stawce VAT w UE. Następnie przy przywozie do Wielkiej Brytanii będą one podlegać obowiązującym tam wymogom w zakresie VAT.

Umowa regulująca stosunki między UE a Wielką Brytanią – Zmiany dotyczące cła

We wprowadzonych nowych umowach handlowych cło na towary przewożone pomiędzy UE a Wielką Brytanią będzie miało stawkę celną 0%. Aby jednak z nich skorzystać niezbędne będzie dopełnienie formalności związanych z przewozem. Należy do nich udokumentowanie pochodzenia celnego towarów oraz rozliczanie VAT (w stosunku do niektórych towarów podatku akcyzowego) na zasadach właściwych dla importu lub eksportu.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *