Eksport produktów z Polski

Eksport produktów z Polski

Eksport jest jednym z czynników ekonomicznych, które mają bardzo duże znaczenie dla gospodarki kraju. Wpływa on bezpośrednio na bilans płatniczy kraju, a jego wzrost z reguły powoduje przyspieszenie wzrostu gospodarki oraz spadek bezrobocia. Najnowsze dane GUS na temat handlu zagranicznego za okres styczeń-listopad 2020 roku informują o wzroście eksportu o Read More