Eksport produktów z Polski

Eksport jest jednym z czynników ekonomicznych, które mają bardzo duże znaczenie dla gospodarki kraju. Wpływa on bezpośrednio na bilans płatniczy kraju, a jego wzrost z reguły powoduje przyspieszenie wzrostu gospodarki oraz spadek bezrobocia. Najnowsze dane GUS na temat handlu zagranicznego za okres styczeń-listopad 2020 roku informują o wzroście eksportu o 1,5% w stosunku do analogicznego okresu w 2019. Wartość obrotu towarów w eksporcie wyniosła 960,8 mld PLN. Z kolei w imporcie wartość ta wyniosła 909,8 mld PLN, tym samym spadając o 3,3%. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 51 mld PLN. Przeczytaj artykuł do końca i dowiedz się jak wygląda eksport produktów z Polski.

Dokąd wysyłamy towary?

Największy udział w eksporcie Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,3% (w tym UE 73,9%). Kolejno znajdują się kraje rozwijające się (29%), a na końcu kraje Europy Środkowo-Wschodniej (6%). Do czołówki krajów, do których eksportujemy najwięcej towarów należą: Niemcy (276,4 mld PLN), Czechy (56,2 mld PLN), W. Brytania (55 mld PLN), Francja (54 mld PLN) oraz Włochy (42 mld PLN). W pierwszej dziesiątce naszych partnerów handlowych znalazły się dwa kraje spoza Unii Europejskiej. Są to: Rosja (28,8 mld PLN) oraz Stany Zjednoczone (27,3mld PLN). Obroty z pierwszą dziesiątką państw stanowiły 65,7% importu ogółem (wobec 66% w styczniu – listopadzie 2019 r.).

Eksport produktów z Polski – Co eksportujemy?

Najwięcej z Polski eksportujemy: maszyn i urządzeń transportowych (37,2%). Kolejno znajdują się: towary przemysłowe sklasyfikowane głównie według surowca (17,8%), różne wyroby przemysłowe (17,7%), żywność i zwierzęta żywe (11,4%). Poniżej 10% mają: Chemikalia i produkty pokrewne (9,6%), napoje i tytoń (2,3%), surowce niejadalne z wyjątkiem paliw (2,2%). W eksporcie największy wzrost dotyczył przede wszystkim olejów, tłuszczów, wosków, zwierzęcych i roślinnych (o 24,4%), napojów i tytoniu (o 18,7%). Kolejno: żywność i zwierzęta żywe (o 8,3%), chemia i produkty pokrewne (o 7,8%) oraz różne wyroby przemysłowe (o 4,6%). Spadek natomiast odnotowano m.in. w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 29,0%), surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 2,1%), towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 1,7%) oraz maszynach i urządzeniach transportowych (o 0,5%).

Źródło danych GUS

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *