Import produktów do Polski

Import produktów do Polski

Handel zagraniczny to bez wątpienia bardzo ważny składnik rozwoju gospodarczego państw. Zwiększaniu znaczenia działalności handlowej w wymiarze międzynarodowym sprzyjają procesy globalizacji gospodarki światowej. Według najnowszych danych GUS na temat handlu zagranicznego za okres styczeń-listopad 2020 roku, wartość obrotu towarów w imporcie wyniósł 909,8 mld PLN. Z kolei w eksporcie wartość Read More