Import produktów do Polski

Handel zagraniczny to bez wątpienia bardzo ważny składnik rozwoju gospodarczego państw. Zwiększaniu znaczenia działalności handlowej w wymiarze międzynarodowym sprzyjają procesy globalizacji gospodarki światowej. Według najnowszych danych GUS na temat handlu zagranicznego za okres styczeń-listopad 2020 roku, wartość obrotu towarów w imporcie wyniósł 909,8 mld PLN. Z kolei w eksporcie wartość ta wynosi 960,8 mld PLN. Tym samym Polska odnotowała bilans dodatni w handlu zagranicznym na poziomie 51 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem w 2019 import spadł o 3,3% co jest informacją dobrą. Przeczytaj artykuł do końca i dowiedz się jak wygląda import produktów do Polski.

Skąd trafiają produkty do Polski?

Największy udział w imporcie Polska ma z krajami rozwiniętymi – 64,8% (w tym UE 55,1%). Kolejno znajdują się kraje rozwijające się (29%), a na końcu kraje Europy Środkowo-Wschodniej (6,2%). Do czołówki krajów, z których importujemy (według kraju pochodzenia, a zatem z kraju, w którym towar został wytworzony, obrobiony lub przerobiony i w tym stanie nadszedł do polskiego obszaru celnego) najwięcej towarów należą: Niemcy (198,2 mld PLN), Czechy (131,5 mld PLN), Włochy (45,1 mld PLN), Rosja (41,2 mld PLN) oraz Holandia (35,7 mld PLN). W pierwszej dziesiątce naszych partnerów handlowych znalazły się dwa kraje spoza Europy. Są to: Stany Zjednoczone (28,2 mld PLN) oraz Korea Południowa (21,8 mld PLN). Obroty z pierwszą dziesiątką państw stanowiły 64,1% importu ogółem (wobec 63,8% w styczniu – listopadzie 2019 r.).

Import produktów do Polski – Co importujemy?

Najwięcej do Polski importujemy: maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego (35,8%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (16,4%). Kolejno znajdują się: chemikalia i produkty pokrewne (14,7%), różne wyroby przemysłowe (14,5%), żywność i zwierzęta (7,8%). Na samym końcu znalazły się paliwa mineralne, smary i materiałów pochodnych (5,3%). W imporcie największy wzrost zanotowano w: olejach, tłuszczach, woskach, zwierzęcych i roślinnych (o 23,2%) i napojach i tytoniu (o 16,9%). Na następnych pozycjach znalazły się: żywność i zwierzęta żywe (o 6,6%) oraz różne wyroby przemysłowe (o 5,7%). Największy spadek zaobserwowano w: towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 39,4%) paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 31,1%). surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 6,5%), maszynach i urządzeniach transportowych (o 4,8%) oraz w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 3,6%).

Źródło danych GUS

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *