Kim jest Komisarz Unii Europejskiej

Kim jest komisarz Unii Europejskiej?

Komisarze Unii Europejskiej zasiadają w Komisji Europejskiej. Liczy ona tyle członków, ile jest państw członkowskich, czyli 27. Od 2014 roku według traktatu lizbońskiego liczba członków komisji powinna zostać zmniejszona do 2/3 liczby państw członkowskich, czyli 18. Jednakże Rada Europejska jednomyślnie w 2013 roku powróciła do rozwiązania sprzed traktatu i tym Read More