Kim jest komisarz Unii Europejskiej?

Komisarze Unii Europejskiej zasiadają w Komisji Europejskiej. Liczy ona tyle członków, ile jest państw członkowskich, czyli 27. Od 2014 roku według traktatu lizbońskiego liczba członków komisji powinna zostać zmniejszona do 2/3 liczby państw członkowskich, czyli 18. Jednakże Rada Europejska jednomyślnie w 2013 roku powróciła do rozwiązania sprzed traktatu i tym samym nie doszło do zmniejszenia liczby komisarzy. Na czele Komisji Europejskiej zasiada przewodniczący. Od 1 grudnia 2019 to stanowisko zajmuje Ursula von der Leyen. Przeczytaj artykuł do końca i dowiedz się kim jest komisarz Unii Europejskiej

Jak wybierani są komisarze?

Po wyborach, jednym z pierwszych zadań Parlamentu Europejskiego jest wybór nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Zatwierdzany jest on większością głosów. Następnie Rada Unii Europejskiej w porozumieniu z nowo wybranym przewodniczącym przyjmuje listę kandydatów na komisarzy. Każdy kraj proponuje jednego kandydata. Nie reprezentują oni swoich państw. Są oni wybierani ze względu na swoje kwalifikacje oraz zaangażowanie w sprawy europejskie. Następnie Rada wraz w porozumieniu z przewodniczącym, przyjmuje listę zgłoszonych kandydatów. Na końcu, Parlament w głosowaniu może przyjąć całą listę komisarzy lub ją odrzucić. W przypadku zatwierdzenia, komisarze rozpoczynają trwającą 5 lat kadencję (podobnie jak przewodniczący).

Kim jest komisarz Unii Europejskiej? – Zadania

Komisarze pełnią funkcję „ministrów” do konkretnych pionów administracyjnych Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej. O przyporządkowaniu decyduje przewodniczący. Wybiera on również wiceprzewodniczących. Jednym z nich jest zawsze wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Obecnie polskim komisarzem jest Janusz Wojciechowski, który odpowiedzialny jest za rolnictwo. Komisarze muszą zachować swoją niezależność i nie mogą przyjmować żadnych sugestii od rządów swoich krajów. Ich celem jest kierowanie się interesem Unii Europejskiej. Zadaniem komisarzy jest nadzór nad przydzielonymi im dyrekcjami generalnymi. W każdym z nich sporządzane są projekty aktów prawnych, które po konsultacjach przyjmowane są przez komisarzy jako projekty komisji. Dodatkowo nadzoruje ona rządy państw członkowskich w sprawie wdrażania zmian prawa poszczególnych krajów wynikających z przystosowywania prawa krajowego do ustaleń unijnych.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *