Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a zatem nie może występować przed sądem, zaciągać zobowiązań oraz posiadać własnego majątku. Wszystkich powyższych czynności dokonują jej wspólnicy. To oni mogą być stroną w postępowaniu sądowym, mają możliwość zaciągania zobowiązań. Jednocześnie są też współwłaścicielami majątku wniesionego do spółki oraz wypracowanego przez nią w Read More