Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a zatem nie może występować przed sądem, zaciągać zobowiązań oraz posiadać własnego majątku. Wszystkich powyższych czynności dokonują jej wspólnicy. To oni mogą być stroną w postępowaniu sądowym, mają możliwość zaciągania zobowiązań. Jednocześnie są też współwłaścicielami majątku wniesionego do spółki oraz wypracowanego przez nią w ramach prowadzonej działalności. Przeczytaj artykuł do końca i dowiedz się na kim ciąży odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej.

Solidarność

Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania spółki. Odbywa się to solidarnie oraz bez limitów. Oznacza to, że odpowiedzialność partnerów nie ogranicza się tylko do wniesionego przez nich kapitału lub jakieś określonej kwoty. Dotyczy ona również prywatnego majątku, który w razie potrzeby zajmowany jest na poczet pokrycia zobowiązań. I nie ma tutaj znaczenia w jaki sposób ono powstało i w wyniku działania którego ze wspólników. Wszyscy ponoszą wspólnie odpowiedzialność. A zatem współudziałowcy spółki cywilnej w takim samym stopniu mają prawo do reprezentowania spółki, podejmowania decyzji lub zaciągania zobowiązań jak i ponoszą wszelkie konsekwencje za funkcjonowanie spółki oraz działania pozostałych wspólników.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej wirtualne biuro wrocław

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej – Co się dzieje w przypadku nieuregulowania zobowiązań?

Jeśli spółka cywilna nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, zalega pieniądze kontrahentom, urzędom lub w innych wypadkach, wierzyciel musi podać do sądu bezpośrednio wspólników spółki. Dzieje się to dlatego, że nie można pozwać spółki cywilnej, ponieważ jest to jedynie umowa (jak już wyżej wspomniano, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej). W tej sytuacji wierzyciel może się domagać uregulowania całości zobowiązania zarówno od jednego ze wspólników jak i od wszystkich. Ma on również możliwość dochodzić swoich praw z majątku spółki, ale także z prywatnych majątków wspólników. W przypadku, gdy zobowiązanie zostanie spłacone przez jednego ze wspólników, to ma on prawo do rekompensaty od pozostałych partnerów.

Czy można się uchronić przed odpowiedzialnością spółki?

Nie. Jeśli zobowiązanie powstało, gdy przedsiębiorca należał do spółki, to wystąpienie z niej nie uchroni go przed odpowiedzialnością. Tak samo dzieje się w przypadku kiedy do spółki przystępuje nowy wspólnik. Jeśli w momencie jego dołączenia do spółki, posiadał on zobowiązania czy długi, to również wspólnik będzie za nie odpowiadał.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *