Podatek na zasadach ogólnych

Podatek na zasadach ogólnych

Podatek na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania działalności gospodarczej należy do najczęściej wybieranych w Polsce. Dotyczy ona nie tylko przychodów z działalności lecz również przychodów uzyskiwanych w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych lub świadczeń uzyskiwanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zasiłki, renty oraz emerytury). Dla przedsiębiorców polega na opodatkowaniu dochodu (a nie przychodu) według dwustopniowej Read More