Podatek na zasadach ogólnych

Podatek na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania działalności gospodarczej należy do najczęściej wybieranych w Polsce. Dotyczy ona nie tylko przychodów z działalności lecz również przychodów uzyskiwanych w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych lub świadczeń uzyskiwanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zasiłki, renty oraz emerytury). Dla przedsiębiorców polega na opodatkowaniu dochodu (a nie przychodu) według dwustopniowej skali. Próg podatkowy, do którego się załapiesz zależy od rocznej wysokości dochodów. Ustalając go, masz prawo uwzględnić wydatki poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przeczytaj artykuł do końca i dowiedz się jak wygląda podatek na zasadach ogólnych.

Podatek na zasadach ogólnych – 17% i 32%

Rozliczanie podatku na zasadach ogólnych (inaczej rozliczanie według skali) uzależnione jest od osiągniętego przychodu i wygląda następująco:

 • 17% – do dochodu 85 528 PLN
 • 32% – od 85 528 PLN

Podatek na zasadach ogólnych – Wady i zalety

Do niewątpliwych zalet tej formy podatkowej jest możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Oprócz tego umożliwia ona wspólne rozliczenie z małżonkiem. To rozwiązanie jest korzystne w przypadku, gdy jeden z małżonków zarabia na tyle dużo, że jego przychody spowodowałyby wejście do podatku obliczanego według wyższej stawki (z 17% na 32%). Osoby nie będące w związku małżeńskim posiadające dziecko mogą się rozliczać jako osoby samotnie wychowujące dziecko. Dodatkowo w tej formie podatkowej istnieje możliwość skorzystania z kredytu podatkowego.
Do minusów takiego sposobu rozliczania należy obowiązek prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów co jest tożsame z większą ilością formalności związanych z dokumentacją firmową.

Podatek na zasadach ogólnych – Ulgi podatkowe

Opodatkowanie na zasadach ogólnych umożliwia skorzystanie z największej ilości ulg podatkowych w porównaniu do innych form opodatkowania działalności gospodarczej. W tym przypadku możesz skorzystać m. in. z ulg:

 • na dziecko,
 • internetowej,
 • odliczenia wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego,
 • rehabilitacyjnej,
 • związanej z przekazaniem darowizn,
 • na działalność badawczo rozwojową,
 • odliczenia podatku zagranicznego,
 • termomodernizacyjnej,
 • z tytułu działalności w specjalnej strefie inwestycyjnej,
 • odliczenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *