Podatki w Polsce

Podatki w Polsce

Podatki w Polsce

Podatki stanowią jeden z podstawowych dochodów budżetu kraju. Ich zadaniem jest pokrycie wydatków państwa. Ich kolejną funkcją jest redystrybucja, czyli podział dochodów budżetowych uzyskanych z podatków między obywatelami a związkami publicznoprawnymi. Oprócz tego stymulują gospodarkę do rozwoju oraz umożliwiają rozwój m. in. infrastruktury, oświaty, służby zdrowia, wojska. Prowadzenie własnej działalności Read More