Podatki w Polsce

Podatki w Polsce

Podatki stanowią jeden z podstawowych dochodów budżetu kraju. Ich zadaniem jest pokrycie wydatków państwa. Ich kolejną funkcją jest redystrybucja, czyli podział dochodów budżetowych uzyskanych z podatków między obywatelami a związkami publicznoprawnymi. Oprócz tego stymulują gospodarkę do rozwoju oraz umożliwiają rozwój m. in. infrastruktury, oświaty, służby zdrowia, wojska. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością płacenia podatków. Niezależnie od tego czy przedsiębiorstwo przyniosło zysk, czy też stratę. Przeczytaj artykuł do końca i dowiedz się jakie podatki w Polsce płaci przedsiębiorca.

Podatki w Polsce – Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest podatkiem bezpośrednim, tzn. płaci się go od dochodu przedsiębiorcy. Jego wysokość a także termin zapłaty są uzależnione od wybranej formy opodatkowania.
Ustawa o PIT wyróżnia dwie formy opodatkowania dochodów:

  • skala podatkowa 17% oraz 32% (od 85 528 PLN dochodu)
  • podatek liniowy 19% (bez względu na osiągnięty dochód, ta forma opodatkowania wyklucza stosowanie większości ulg podatkowych a także wspólne rozliczanie z małżonkiem)

W przypadku spółek, które posiadają status osoby prawnej, a tym samym podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (zwaną też ustawą o CIT). Zaliczki na podatek CIT (19% lub preferencyjne 9%) podatnicy zobowiązani do opłacania każdego miesiąca lub co kwartał.

Podatki w Polsce – Podatek od towarów i usług (VAT)

Podatek VAT przynosi ponad połowę dochodów uzyskiwanych przez państwo z podatków. Nakładany jest na każdy towar lub usługę na wszystkich etapach produkcji oraz dystrybucji. Stanowi różnicę między podatkiem VAT za sprzedaż towarów, a podatkiem VAT zapłaconym przy zakupie towarów. Obecnie obowiązujące stawki VAT wynoszą 23%, 8% i 5%. Istnieje również tzw. preferencyjna stawkę VAT 0%, którą stosuje się dopiero po spełnieniu odpowiednich warunków. W praktyce można się również spotkać ze stawką “zw” (zwolnienie z VAT) lub “np” (nie podlega).

Podatki w Polsce – Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Podatek ten nakłada się na niektóre rodzaje transakcji pojawiających się w obrocie gospodarczym. Podlegają jemu umowy:

  • sprzedaży oraz zmiany rzeczy i praw majątkowych,
  • pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  • o zniesienie współwłasności,
  • ustanowienie hipoteki,
  • umowy depozytu nieprawidłowego,
  • umowy spółki.

Wysokość stawki PCC uzależniona jest od rodzaju umowy. Do najczęściej spotykanych należą 1% lub 2% od wartości zawieranej transakcji. Dotyczy on zakupu na firmę od osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Artykuł powstał przy współpracy z naszymi partnerami:

Wirtualne biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *