Rejestracja spółdzielni europejskiej w KRS

Rejestracja spółdzielni europejskiej w KRS

Spółdzielnia jest kooperatywą osób fizycznych lub prawnych, do których stosuje się odmienne zasady funkcjonowania niż w stosunku do pozostałych podmiotów gospodarczych. Spółdzielnia może zostać utworzona na terytorium Unii Europejskiej w formie spółdzielni europejskiej. Przede wszystkim głównym celem spółdzielni europejskiej jest umożliwienie i ułatwienie prowadzenia działalności spółdzielczej w wymiarze międzynarodowym. Oprócz Read More