Rejestracja spółdzielni europejskiej w KRS

Spółdzielnia jest kooperatywą osób fizycznych lub prawnych, do których stosuje się odmienne zasady funkcjonowania niż w stosunku do pozostałych podmiotów gospodarczych. Spółdzielnia może zostać utworzona na terytorium Unii Europejskiej w formie spółdzielni europejskiej. Przede wszystkim głównym celem spółdzielni europejskiej jest umożliwienie i ułatwienie prowadzenia działalności spółdzielczej w wymiarze międzynarodowym. Oprócz tego może ona prowadzić działalność przez podmioty zależne. Przeczytaj artykuł do końca i dowiedz się jak wygląda rejestracja spółdzielni europejskiej w KRS.

Sposób złożenia wniosku i wymagane dokumenty

Wpisanie spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego odbywa się na podstawie wniosku. Wniosek taki możesz złożyć na dwa sposoby:

Poza wypełnionym formularzem należy załączyć druki i załączniki:

  • KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne,
  • KRS-WH – sposób powstania podmiotu,
  • KRS-WK – organy podmiotu,
  • KRS-WM – przedmiot działalności,
  • KRS-WL – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni,
  • protokół stwierdzający wybór zarządu i rady nadzorczej,
  • statut spółdzielni,
  • dowody uiszczenia opłat.

Pamiętaj, jeśli po po rejestracji spółdzielni nastąpią zmiany (np. zmiana siedziby, rady nadzorczej) jesteś zobowiązany do ich zgłoszenia w terminie do 7 dni od ich wystąpienia.

Rejestracja spółdzielni europejskiej w KRS – Koszt rejestracji

Opłaty jakie są konieczne przy wnoszeniu wniosku o utworzenie spółdzielni:

  • 500 zł – opłata sądowa za wpis do KRS,
  • 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Opłaty te możesz wnieść:

Rejestracja spółdzielni europejskiej w KRS – Czas oczekiwania na wpis

Sąd rozpatruje sprawę wpisania do rejestru do KRS w postępowaniu nieprocesowym. Na tą czynność ma nie więcej niż 7 dni od daty wpłynięcia wniosku. W przypadku, gdy wniosek zawiera błędy zostaniesz wezwany, aby je usunąć. Po naniesieniu poprawek sąd w terminie do 7 dni rozpatrzy wniosek. Jeśli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania lub przeprowadzenia rozprawy, sąd na rozpoznanie wniosku ma nie więcej niż miesiąc czasu.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *