Rejestracja spółdzielni w KRS

Rejestracja spółdzielni w KRS

Spółdzielnia jest dobrowolną grupą ludzi o nieograniczonej liczbie osób fizycznych lub prawnych. Cechuje ją zmienny skład osobowy a także zmienny fundusz udziałowy. Celem spółdzielni jest zaspokajanie wspólnych potrzeb oraz aspiracji gospodarczych. Oprócz tego może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. Pamiętaj, jeśli po po Read More