Rejestracja spółdzielni w KRS

Spółdzielnia jest dobrowolną grupą ludzi o nieograniczonej liczbie osób fizycznych lub prawnych. Cechuje ją zmienny skład osobowy a także zmienny fundusz udziałowy. Celem spółdzielni jest zaspokajanie wspólnych potrzeb oraz aspiracji gospodarczych. Oprócz tego może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. Pamiętaj, jeśli po po rejestracji spółdzielni nastąpią zmiany (np. zmiana siedziby, rady nadzorczej) jesteś zobowiązany do ich zgłoszenia w terminie do 7 dni od ich wystąpienia. Przeczytaj artykuł do końca i dowiedz się jak wygląda rejestracja spółdzielni w KRS.

Sposób złożenia wniosku i wymagane dokumenty

Wpis spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. Wniosek o założenie spółdzielni możesz złożyć na dwa sposoby:

Oprócz wypełnionego formularza należy załączyć druki i załączniki:

  • KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne,
  • KRS-WH – sposób powstania podmiotu,
  • KRS-WK – organy podmiotu,
  • KRS-WM – przedmiot działalności,
  • KRS-WL – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni,
  • protokół stwierdzający wybór zarządu i rady nadzorczej,
  • statut spółdzielni,
  • dowody uiszczenia opłat.

Rejestracja spółdzielni w KRS – Koszt

Opłaty jakie są wymagane podczas wniesienia wniosku o utworzenie spółdzielni:

  • 500 zł – opłata sądowa za wpis do KRS,
  • 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Opłaty te możesz uregulować:

Rejestracja spółdzielni w KRS – Ile będziesz czekać

Sąd rozpatruje sprawę dotyczącą wpisu w rejestrze do KRS w postępowaniu nieprocesowym. Ma na to nie więcej niż 7 dni od daty wpłynięcia wniosku. Jeśli wniosek zawiera błędy zostaniesz wezwany, aby je usunąć. Po naniesieniu poprawek sąd w terminie do 7 dni rozpatrzy wniosek. W sytuacji, gdy rozpoznanie wniosku wymaga przeprowadzenia rozprawy lub wysłuchania uczestników postępowania sąd na rozpoznanie wniosku ma nie więcej niż miesiąc czasu.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *