Różnica między dyrektywą a rozporządzeniem europejskim

Różnica między dyrektywą a rozporządzeniem europejskim

Zarówno dyrektywa jak i rozporządzenie europejskie są aktami prawnymi, przyjmowanymi przez organy Unii Europejskiej dzięki którym osiąga się różnego rodzaju cele wyznaczone w traktatach UE. Odmienne nazwy wskazują, że nie są to równoważne i równo znaczące dokumenty. Odróżnia je charakter, rodzaj postępowania po uchwaleniu oraz zasięg obejmowania. Dyrektywa daje więcej Read More