Różnica między dyrektywą a rozporządzeniem europejskim

Zarówno dyrektywa jak i rozporządzenie europejskie są aktami prawnymi, przyjmowanymi przez organy Unii Europejskiej dzięki którym osiąga się różnego rodzaju cele wyznaczone w traktatach UE. Odmienne nazwy wskazują, że nie są to równoważne i równo znaczące dokumenty. Odróżnia je charakter, rodzaj postępowania po uchwaleniu oraz zasięg obejmowania. Dyrektywa daje więcej swobody państwom w realizacji uchwalonych postanowień. Jest swoistą wskazówką, a nie wezwaniem do konkretnych działań. W przeciwieństwie do rozporządzenia, które oprócz ujednolicania części prawa w krajach członkowskich, wymaga sztywnego trzymania uchwalonych paragrafów oraz artykułów. Przeczytaj artykuł do końca aby dowiedzieć się jaka jest różnica między dyrektywą a rozporządzeniem europejskim.

Rozporządzenie

Rozporządzenie jest wiążącym i najważniejszym aktem prawnym o najszerszym zasięgu. Uprawnionym do jego wydawania jest Rada Unii Europejskiej oraz Komisja Europejską. Można go skierować do nieograniczonej liczby podmiotów, zarówno do rządów jak i do osób fizycznych. Rozporządzenie ma za zadanie dopełnić realizację zlecenia czy też uwag zawartych w ustawie. Stosuje się je w całości na całym obszarze UE. Kolejnym jej celem jest umocnienie postanowień wynikających z ustawy oraz unifikacja prawa we wszystkich państwach członkowskich. Przepisy zawarte w rozporządzeniu stosuje się bezpośrednio, wraz z jego wejściem w życie. Przykładem rozporządzenia unijnego jest rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO.

Różnica między dyrektywą a rozporządzeniem europejskim – Dyrektywa

Dyrektywa jest aktem prawnym wyznaczającym cel, który muszą osiągnąć wszystkie państwa UE. Sposób w jaki cel będzie osiągnięty nie jest w żaden sposób narzucany. Kraje mają pełną swobodę i same określają w jaki sposób i jakimi metodami, aktami prawnymi go osiągną. Powoduje to, że dyrektywy wpływają na systemy prawne poszczególnych państw członkowskich w sposób pośredni. Oznacza to, że ustawodawcy są zobowiązani by opracować akty prawne, dzięki którym można zrealizować założenia i cele dyrektywy. Dyrektywa ma charakter zarządzania kierunku i postępowania działania. Dyrektywy mają różną wagę: zalecana, obowiązująca oraz wprowadzana na okres próbny. Przykładem dyrektywy unijnej jest dyrektywa azotanowa, dyrektywa siedliskowa, dyrektywa ptasia.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *