spółka z o. o.

Spółka: z o. o., jawna oraz komandytowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek handlowych kapitałowych. Natomiast spółki jawna oraz komandytowa należą do spółek handlowych osobowych. Podstawa prawna każdej spółki jest określona w Kodeksie spółek handlowych i kodeksie cywilnym. Umowa spółki handlowej zobowiązuje wspólników do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu poprzez wniesienie wkładów (lub poprzez współdziałanie w Read More