Spółka: z o. o., jawna oraz komandytowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do spółek handlowych kapitałowych. Natomiast spółki jawna oraz komandytowa należą do spółek handlowych osobowych. Podstawa prawna każdej spółki jest określona w Kodeksie spółek handlowych i kodeksie cywilnym. Umowa spółki handlowej zobowiązuje wspólników do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu poprzez wniesienie wkładów (lub poprzez współdziałanie w inny określony sposób jeśli stanowi tak umowa lub statut spółki). Spółki osobowe i kapitałowe mogą podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przeczytaj artykuł do końca i dowiedz się czym jest spółka z o. o., jawna oraz komandytowa.

Spółka z o. o.

Najbardziej popularną spółką kapitałową jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Może go utworzyć już jeden podmiot gospodarczy. Spółka z o.o. regulowana jest Kodeksem spółek handlowych. Za zobowiązania spółki nie odpowiadają jej współczłonkowie. W przypadku egzekucji wierzyciel ma prawo pobrać należności jedynie z majątku spółki, określonego wysokością kapitału zakładowego. Jednakże wszystkie te przepisy trzeba zawrzeć w umowie. Umowę pomiędzy wspólnikami sporządza się w formie aktu notarialnego, dlatego koszty jej utworzenia są znacznie wyższe niż w przypadku innych spółek.

Spółka: z o. o., jawna oraz komandytowa – Spółka jawna

Spółka jawna należy do najprostszych ze spółek handlowych. Aby powstać musi mieć co najmniej dwóch wspólników. Mogą być nimi osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, ale mające zdolność prawną. Wspólnicy spółki jawnej odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Różnica występuje natomiast w kolejności zaspokajania roszczeń wierzyciela. W spółce jawnej odpowiedzialność wspólników ma charakter subsydiarny (oznacza to, że egzekucja z majątku wspólnika jest możliwa, dopiero gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna).

Spółka komandytowa

Spółkę komandytową mogą tworzyć: osoby fizyczne, osoby prawne oraz osoby ustawowe, w szczególności inne spółki handlowe. Wspólników spółki komandytowej można podzielić na dwie kategorie. Różnice pojawiają się zarówno w ponoszonej odpowiedzialności, ale także uprawnieniach do reprezentowania spółki. Komplementariusz, czyli tak zwany aktywny wspólnik spółki ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, a także prowadzi jej sprawy i reprezentuje ją. Drugi rodzaj wspólników w spółce komandytowej to komandytariusz określany mianem wspólnika biernego. Co do zasady nie prowadzi on spraw spółki ani jej nie reprezentuje. Jego odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *