Bezrobocie w Polsce

bezrobocie w polsce

Bezrobocie w Polsce liczy się przy pomocy dwóch wskaźników. W przypadku GUS dane dotyczące ilości bezrobotnych otrzymuje się z powiatowych urzędów pracy. Po ich zsumowaniu oblicza się stosunek osób zarejestrowanych w urzędach pracy do całej ludności aktywnej zawodowo. Tym samym otrzymujemy stopę bezrobocia rejestrowanego. W tym przypadku należy uwzględnić, iż nie wszystkie osoby należący do bezrobotnych szukają pracy. Należy także pamiętać, iż w Polsce aby zachować dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej trzeba być zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy. Z kolei Urząd Statystyczny Unii Europejskiej – Eurostat mierzy stopę bezrobocia w formie ankiet. Wylicza się procent osób w wieku 15-74 pozostających bez pracy w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo. Osoby bezrobotne są definiowane jako aktywnie poszukujące pracę w ostatnim czasie oraz zdolne do jej podjęcia w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Rozbieżności pomiędzy wartościami wynikają z odmiennej metodologii opracowywaniu danych.

Najnowsze dane

Według najnowszych danych GUS, pod koniec stycznia 2021 w Polsce bez pracy było 1 090 400 osób. Stanowi to stopę bezrobocia rejestrowanego na poziomie 6,5% i jest to więcej o 0,3% w stosunku do ostatniego miesiąca – grudnia 2020 i o 1% w stosunku do stycznia 2020. Odnotowany tym samym został wzrost do całego 2020 roku (wartości w zakresie 5,4-6,2). Natomiast według Eurostat bezrobocie wynosi 3,3%. Od 2014 możemy zaobserwować sukcesywny spadek liczby osób będących bez pracy. Dodatkowo od sierpnia 2015 roku wartość ta nie przekracza 10% (wg GUS).

Bezrobocie w Polsce – Porównanie z innymi krajami UE

Do międzynarodowych porównań wartości bezrobocia używa się danych Eurostatu. W 2020 bezrobocie w UE wzrosło, a rynek pracy w Polsce nadal pozostaje w lepszej kondycji niż w innych krajach. Według najnowszych danych, średnia w UE to 7,5%. A tylko w krajach posługujących się walutą euro aż 8,3%. Polska w tym zestawieniu wypada bardzo dobrze. Zajmujemy drugie miejsce (po Czechach – 2,9%). Najgorsza sytuacja jest w Szwecji (8,6%), Francji (8,8%), Włochach (8,9%), Litwie (10,4%) i Hiszpanii (16,4%).

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *