Dzień: 2021-03-07

Podatek na zasadach ogólnych

Podatek na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania działalności gospodarczej należy do najczęściej wybieranych w Polsce. Dotyczy ona nie tylko przychodów z działalności lecz również przychodów uzyskiwanych w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych lub świadczeń uzyskiwanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zasiłki, renty oraz emerytury). Dla przedsiębiorców polega na opodatkowaniu dochodu (a nie przychodu) według dwustopniowej Read More

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest to zaawansowany podpis elektroniczny. Należy go składać za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego. Dzięki niemu cyfrowo podpiszesz dokumenty. Działa on tak samo jak podpis odręczny. Jeśli składałeś już przez internet dokumenty do urzędu, to na pewno spotkałeś się z zagadnieniem profilu zaufanego. Choć przy Read More

Podatki w Polsce

Podatki w Polsce

Podatki stanowią jeden z podstawowych dochodów budżetu kraju. Ich zadaniem jest pokrycie wydatków państwa. Ich kolejną funkcją jest redystrybucja, czyli podział dochodów budżetowych uzyskanych z podatków między obywatelami a związkami publicznoprawnymi. Oprócz tego stymulują gospodarkę do rozwoju oraz umożliwiają rozwój m. in. infrastruktury, oświaty, służby zdrowia, wojska. Prowadzenie własnej działalności Read More

profil zaufany

Profil zaufany

Profil zaufany jest to bezpłatne narzędzie służące do potwierdzenia tożsamości obywatela. Dzięki niemu bez wychodzenia z domu załatwisz sprawy urzędowe w serwisach administracji publicznej. Przy jego pomocy m. in. uzyskasz odpisy aktów stanu cywilnego, zgłosisz utratę dowodu osobistego, sprawdzisz swoje punkty karne, zapiszesz się na wizytę w placówce ZUS, złożysz Read More

Co to jest CEIDG

Co to jest CEIDG?

CEIDG to inaczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej powstała 1 lipca 2011 roku. Jest to elektroniczny rejestr przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Serwis w swoim przeznaczeniu skierowany jest również dla osób, które chcą założyć swoją firmę. Tutaj mogą one to zrobić, bez wychodzenia z domu. Wystarczy założyć Read More

działalność gospodarcza

Założyć spółkę czy działalność gospodarczą?

Przed tym pytaniem staje każdy, kto chce założyć swoją firmę. Wybór formy prowadzenia często zależy od branży lub pomysłu na własny biznes. Do najczęściej wybieranych rozwiązań należy: jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Każda z tych form prawnych prowadzenia biznesu charakteryzuje się innymi elementami, choćby na etapie zakładania Read More

co to jest PKD

Co to jest PKD?

PKD to inaczej Polska Klasyfikacja Działalności. Jest to system, który wszedł w życie w 2008 roku i odpowiada za klasyfikację działalności gospodarczych, które realizowane są przez różnego rodzaju podmioty gospodarcze. Każda osoba zakładająca działalność dobiera odpowiednie PKD, jeden do działalności głównej kody działalności dodatkowej. Podaje się go przy wypełnianiu wniosku Read More

Branże o największych perspektywach w Polsce

Branże o największych perspektywach w Polsce

Eksperci oceniają, że w przeciągu najbliższych pięciu lat nie należy spodziewać się, by w polskiej gospodarce doszło do poważniejszych zmian strukturalnych. Do ostatnich znaczniejszych przemian doszło w sektorze usług rynkowych, a konkretniej tych związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych. Kluczowymi są pojęcia: internet rzeczy, big data, IT, machine Read More

Eksport produktów z Polski

Eksport jest jednym z czynników ekonomicznych, które mają bardzo duże znaczenie dla gospodarki kraju. Wpływa on bezpośrednio na bilans płatniczy kraju, a jego wzrost z reguły powoduje przyspieszenie wzrostu gospodarki oraz spadek bezrobocia. Najnowsze dane GUS na temat handlu zagranicznego za okres styczeń-listopad 2020 roku informują o wzroście eksportu o Read More

Import produktów do Polski

Handel zagraniczny to bez wątpienia bardzo ważny składnik rozwoju gospodarczego państw. Zwiększaniu znaczenia działalności handlowej w wymiarze międzynarodowym sprzyjają procesy globalizacji gospodarki światowej. Według najnowszych danych GUS na temat handlu zagranicznego za okres styczeń-listopad 2020 roku, wartość obrotu towarów w imporcie wyniósł 909,8 mld PLN. Z kolei w eksporcie wartość Read More