Założyć spółkę czy działalność gospodarczą?

działalność gospodarcza

Przed tym pytaniem staje każdy, kto chce założyć swoją firmę. Wybór formy prowadzenia często zależy od branży lub pomysłu na własny biznes. Do najczęściej wybieranych rozwiązań należy: jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Każda z tych form prawnych prowadzenia biznesu charakteryzuje się innymi elementami, choćby na etapie zakładania działalności lub struktury. Warto zapoznać się z ich charakterystyką, ponieważ aspekty formalno-prawne będą niosły za sobą konsekwencje dla całej późniejszej działalności. Przeczytaj artykuł do końca i dowiedz się czy lepszym rozwiązaniem dla Ciebie będzie założyć spółkę czy działalność gospodarczą.

Założyć spółkę czy działalność gospodarczą? – Procedury rejestracji

Aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą nie musisz wychodzić z domu. Rejestracji firmy dokonasz online przez wypełnienie wniosku CEIDG-1 (oczywiście możesz złożyć wniosek papierowy w odpowiednim urzędzie miasta). Zakładanie działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest nieco bardziej skomplikowane. Umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Uwzględnić tutaj należy podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę sądową oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Opodatkowanie

Osoba posiadająca jednoosobową działalność gospodarczą jest jednocześnie płatnikiem podatków. Z tego powodu jest ona zobowiązana, aby odprowadzać co miesiąc składki na rzecz podatku dochodowego. Podczas rejestracji firmy przedsiębiorca dokonuje wyboru formy opodatkowania. Może się odbywać na zasadach ogólnych (skala podatkowa w wysokości 18% i 32% po przekroczeniu progu podatkowego) lub na zasadach podatku liniowego w wysokości 19%. W szczególnych przypadkach można wybrać opodatkowanie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. W przypadku spółki z o. o., która jest innym podmiotem prawnym, zostaje ona obciążona podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 19% od kwoty brutto zysku. Małym podatnikom oraz rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej przysługuje prawo skorzystania z obniżonej stawki 9%.

Założyć spółkę czy działalność gospodarczą? – Księgowość

Przedsiębiorcy jednoosobowych działalności gospodarczych których roczny dochód nie przekracza 2 milionów euro prowadzą uproszczoną księgowość w postaci książki przychodów i rozchodów. Nie mają obowiązku zatrudniania księgowego. Księgowość firmy mogą prowadzić samodzielnie lub przy pomocy programów komputerowych. W przypadku spółki z o. o. wymagana jest pełna księgowość w formie ksiąg rachunkowych. Dodatkowo spółki mają obowiązek prowadzenia sprawozdań finansowych. To wszystko powoduje, że konieczne będzie zatrudnienie księgowego, a to generuje dodatkowe koszty prowadzenia działalności.

Założyć spółkę czy działalność gospodarczą? – Odpowiedzialność

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą posiada nieograniczoną odpowiedzialność majątkową. Oznacza to, że za wszelkie zobowiązania firmy ponosi odpowiedzialność całym majątkiem osobistym. W przypadku spółki z o. o. odpowiedzialność udziałowców ograniczona jest do kwoty wkładu. A zatem wierzyciele mogą się domagać spłaty zobowiązań tylko z majątku firmy. W oparciu o kodeks spółek handlowych odpowiedzialność za zobowiązania spółek mogą ponosić również członkowie zarządu, jeśli nie podejmą właściwych działań w odpowiednim czasie tzn. gdy nie złożą w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *