Rejestracja spółki europejskiej w KRS

Spółka europejska jest spółką kapitałową, która prowadzi międzynarodową działalność. W związku z tym co najmniej dwie spółki członkowskie muszą podlegać innemu systemowi prawnemu. Taka spółka działa na terenie całej Unii Europejskiej i tym samym automatycznie uznawana jest na całym jej obszarze za spółkę europejską. Jej wpis do rejestru odbywa się na zasadach określonych dla spółek akcyjnych. Przeczytaj artykuł do końca i dowiedz się jak przebiega rejestracja spółki europejskiej w KRS.

Sposób złożenia wniosku i wymagane dokumenty

Spółkę można zarejestrować w tym państwie, w którym znajduje się jej statutowa siedziba w odpowiednim rejestrze. W Polsce jest to rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisanie spółki zagranicznej do KRS odbywa się na podstawie wniosku. Wniosek taki możesz złożyć na dwa sposoby:

Poza wypełnionym formularzem należy załączyć druki i załączniki:

 • KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne,
 • KRS-WH – sposób powstania podmiotu,
 • KRS-WK – organy podmiotu,
 • KRS-WG – emisje akcji,
 • KRS-WM – przedmiot działalności,
 • KRS-WI – dyrektorzy wykonawczy,
 • KRS-WL – prokurenci,
 • statut spółki,
 • oświadczenie zarządu albo rady administrującej o wniesieniu kapitału,
 • dokument o powołaniu członków organów spółki,
 • dowody uregulowania opłat.

Dodatkowo również należy dołączyć zawarte porozumienie o zaangażowaniu pracowników lub uchwałę zespołu negocjacyjnego o niepodejmowaniu negocjacji lub ich zakończeniu.

Rejestracja spółki europejskiej w KRS – Koszt

Opłaty jakie musisz uiścić podczas, gdy składasz wniosek o rejestrację spółki europejskiej:

 • 500 zł – opłata sądowa za wpis do KRS,
 • 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Opłaty te możesz wnieść:

Rejestracja spółki europejskiej w KRS – Czas oczekiwania na wpis

W przeciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku o rejestrację spółki europejskiej sąd wyda decyzję. W przypadku błędów lub braków we wniosku może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia wnioskodawcy zarządzenia o zwrocie. Jeśli ponownie złożony wniosek nie ma braków ani błędów, wywołuje skutek od daty pierwszego wniesnienia. W przypadku, gdy rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania lub przeprowadzenia rozprawy, sąd na te czynności ma nie więcej niż miesiąc czasu.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *