Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Jest to specyficzna forma opodatkowania, w przypadku której przedsiębiorca nie może pomniejszyć osiąganych przychodów o poniesione koszty podatkowe. W ryczałcie stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 2% do 17%. Jeżeli podatnik prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności. Warunkiem tego jest prowadzenie ewidencji przychodów w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

Stawki podatkowe

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawka podatkowa zależy od wykonywanej działalności. Poniżej znajduje się skrócona lista rodzajów działalności gospodarczej wraz ze stawkami podatkowymi.

  • 2% – sprzedaż produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy,
  • 3% – usługi związane z produkcją zwierzęcą,
  • 5,5% – działalność wytwórcza, roboty budowlane lub przewóz ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
  • 8,5% – usługi w zakresie edukacji inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
  • 8,5% przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł z tytułu: usług związanych z zakwaterowaniem, usługi wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych,
  • 10% – usługi świadczone w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek,
  • 15% – pośrednictwo w sprzedaży hurtowej, usługi kulturalne i rozrywkowe,
  • 17% – w przypadku przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów (w tym: lekarzy, psychologów, doradców podatkowych).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – Wady i zalety

Ten sposób rozliczania podatku uniemożliwia wspólne rozliczenie z małżonkiem. Oprócz tego nie skorzystasz z preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci. Dodatkowo, gdy Twoje wydatki znacznie przekroczyły osiągnięte przychody nie masz możliwości wygenerowania straty podatkowej. To rozwiązanie pozwala prowadzić uproszczoną księgowość, choć z drugiej strony przedsiębiorca jest zobligowany do prowadzenia ewidencji przychodów oraz: posiadania i przechowywania dowodów zakupu oraz prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *