Sprawozdanie finansowe spółki

Sprawozdanie finansowe spółki informuje o wynikach finansowych przedsiębiorstwa. Sporządza się je za cały rok podatkowy. Choć ustawa o rachunkowości zakłada, że sprawozdania finansowe mają w obowiązku składać wszyscy przedsiębiorcy wpisani do KRS, to takiej powinności nie mają wspólnicy spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich w określonych warunkach. Należą do nich przychody netto za poprzedni rok obrotowy niższe niż przeliczona na złotówki równowartość 2 000 000 euro oraz w przypadku braku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Firmy te powinny złożyć oświadczenie (w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku podatkowego) o braku konieczności sporządzania i składania rocznego sprawozdania finansowego spółki. Przeczytaj artykuł do końca i dowiedz się jak wygląda sprawozdanie finansowe spółki.

Sprawozdanie finansowe spółki – Wymagania techniczne sprawozdania

Od 1. października 2018 istnieje obowiązek sporządzania sprawozdań elektronicznie. Nie istnieje już możliwość złożenia dokumentów finansowych w formie papierowej. Wersja papierowa będzie zawsze kopią a nie oryginałem. Sprawozdanie elektroniczne musi być zapisane w określonej strukturze i w formacie pliku XML. Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki podpisują się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W sytuacji, gdy zarząd spółki jest wieloosobowy, muszą się podpisać na nim również wszyscy członkowie.

Gdzie złożyć sprawozdanie?

Sprawozdania finansowe trafiają docelowo do KRS. Aby sprawozdanie Twojej spółki tam trafiło musisz założyć konto w portalu eKRS. Następnie dokumenty finansowe możesz złożyć:

Odpłatne złożenie sprawozdania dotyczy firm, w których PESEL osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu nie został ujawniony w KRS. Najczęściej dotyczy to spółek, gdzie w zarządzie zasiadają obcokrajowcy, którzy nie mają nadanego numeru PESEL.

Sprawozdanie finansowe spółki – Terminy składania

Roczne sprawozdanie finansowe składa się do 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Jego zatwierdzone powinno się odbyć w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli od dnia kończącego rok obrotowy. Jeśli rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, zatwierdzenie sprawozdania powinno nastąpić do 30. czerwca, a jego złożenie do 15. lipca.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *