Kiedy składa się sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe należy do najważniejszych raportów jednostki gospodarczej. Przygotowuje się je na koniec każdego roku obrotowego lub aby zamknąć księgi rachunkowe. Sprawozdanie ma ściśle określoną formę. Należy je przygotować w sposób staranny i rzetelny, tak by osoba sprawdzająca mogła odnaleźć wszystkie niezbędne informacje. Przeczytaj artykuł do końca aby dowiedzieć się co to kiedy składa się sprawozdanie finansowe.

Kto ma obowiązek złożyć sprawozdanie finansowe?

Konieczność sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego dotyczy spółek, które podlegają przepisom Ustawy o rachunkowości (czyli tych, których obowiązkiem jest prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych). Nie dotyczy to jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, a także osób fizycznych, które prowadzą uproszczoną księgowość podatkową KPiR (księga przychodów i rozchodów). Kierownik jednostki odpowiada za sporządzenie raportu. Konieczne jest również jego zatwierdzenie. Za to odpowiada organ zatwierdzający (organ założycielski, a w przypadku spółek jednoosobowych i przedsiębiorstw osób fizycznych – właściciel).

Kiedy składa się sprawozdanie finansowe?

Terminem na sporządzenie sprawozdania finansowego są maksymalnie 3 miesiące od dnia bilansowego (zazwyczaj jest to 31 grudnia). Na późniejszy krok, czyli zatwierdzenie sprawozdania, ograny mają również 3 miesiące (co daje 6 miesięcy na przygotowanie i złożenie dokumentów). Po akceptacji sprawozdania, kierownik jednostki zobowiązany jest złożyć je w odpowiednim urzędzie skarbowym. W przypadku spółek z o. o. oraz spółek akcyjnych, ma na to 10 dni. Natomiast w przypadku spółek osobowych prowadzących pełne księgi, wraz z zeznaniem rocznym – najpóźniej do 30 kwietnia. Oprócz tego, kierownik zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z dodatkowymi dokumentami w przeciągu 15 dni (bez względu na rodzaj spółki).

Sprawozdanie złożone po terminie

W przypadku opóźnienia w złożeniu sprawozdania finansowego, zgodnie z przepisami jednostka popełnia wykroczenie skarbowe. Grozi za to kara grzywny lub kara ograniczenia wolności. W przypadku braku wpłynięcia sporządzenia, sąd rejestrowy wzywa osobę zobowiązaną do jego złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin. Odbywa się to pod rygorem nałożenia grzywny lub kary przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *