Amortyzacja praw własności intelektualnej

Amortyzacja praw własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej takie jak prawa autorskie, patenty lub prawa do znaku towarowego na podstawie Ustawy o podatkach dochodowych (PIT i CIT) podlegają amortyzacji. Zalicza się je również do wartości niematerialnych i prawnych. Choć zapisy w ustawie są niemal identyczne, jeśli chodzi o amortyzację, to Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ma dodatkowe zapisy, które nie mają sensu w kwestii opodatkowania osób fizycznych. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się czym jest amortyzacja praw własności intelektualnej.

Co podlega amortyzacji

Zgodnie z Ustawą o CIT kategoriami do praw własności intelektualnej, które podlegają amortyzacji należą:

  • prawa autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
  • licencje,
  • prawa określone w ustawie Prawo własności przemysłowej (m.in. prawa ochronne na znaki towarowe, patenty na wynalazki),
  • informacje związane z wiedzą w dziedzinie handlowej, naukowej, przemysłowej, organizacyjnej (o charakterze know-how).

Amortyzacja praw własności intelektualnej – Warunki amortyzacji

Ustawa przewiduje takie same warunki amortyzacji dla wszystkich praw własności intelektualnej. Przede wszystkim, amortyzacji podlegają tylko te prawa, które zostały przez przedsiębiorcę „nabyte”. Poza tym, prawa, które mają być amortyzowane, muszą być gotowe do gospodarczego wykorzystania w dniu ich przejęcia do użytkowania. Konieczne jest również, aby przewidywany okres używania praw własności intelektualnej był dłuższy niż rok.

Koszt zamiast odpisu

W niektórych sytuacjach praw własności intelektualnej nie można amortyzować. W tym wypadku, poniesione koszty można zaliczyć do kosztów podatkowych bezpośrednich, na zasadach ogólnych. Dotyczy to sytuacji, gdy przewidywalny okres używania nie przekracza roku. Należy pamiętać, że jeśli faktyczny okres używania będzie dłuższy niż 1 rok czasu, może to doprowadzić do niekorzystnych konsekwencji. Przedsiębiorca będzie musiał m. in. dokonać wstecznej korekty oraz zapłacić odsetki karne.

Amortyzacja praw własności intelektualnej – Wartość amortyzacji

Przedsiębiorca ma za zadanie ustalić wartość początkową, która jest podstawą obliczania odpisów (najczęściej wartością początkową jest cena nabycia). Prawa własności intelektualne można amortyzować tylko jedną metodą. Jest to metoda liniowa. Polega ona na robieniu comiesięcznych odpisów o równych wartościach. Jeśli prawa majątkowe nabyte przez przedsiębiorcę nie zostały objęte zapisem szczególnym, to podlegają amortyzacji według maksymalnej stawki 20% w skali roku (w tym wypadku minimalny okres amortyzacji wynosi 5 lat). Kilka rodzajów praw majątkowych podlega amortyzacji według stawki 50%. Należą do nich prawa autorskie oraz niektóre rodzaje licencji. Są to licencje na programy komputerowe, emisję programów radiowych i telewizyjnych oraz na wyświetlanie filmów.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *