Jak zaksięgować koszty rejestracji znaku towarowego?

Jak zaksięgować koszty rejestracji znaku towarowego?

Specyfikacja prowadzonej działalności gospodarczej wiąże się czasami z oznakowaniem własnych towarów lub usług.
Tą funkcję pełni znak towarowy. Do jego funkcji należy również budowanie wizerunku firmy, a także rozpoznawalności marki. Właściciel firmy, który decyduje się na ochronę własnego znaku towarowego ma obowiązek uregulowania opłaty podczas jego rejestracji. Po rejestracji, Twoje zgłoszenie ukaże się w Biuletynie Urzędu Patentowego. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jak zaksięgować koszty rejestracji znaku towarowego.

Koszt własnego znaku towarowego

Ze znakiem towarowym wiążą się różnego rodzaju opłaty. Mają one związek z:

  • rejestracją znaku towarowego (zgodnie z zapisami ustawy, powinien on odróżniać się od innych, już istniejących. Znakiem towarowym może być: rysunek, ornament, wyraz, forma przestrzenna w tym również kształt opakowania, a także melodia),
  • opłatą urzędową na ochronę znaku towarowego przez określony czas,
  • honorarium rzecznika patentowego.

Jak zaksięgować koszty rejestracji znaku towarowego?

Koszty mające związek z rejestracją znaku towarowego jak i honorarium rzecznika patentowego są jednorazowymi opłatami, poniesionymi na początku procesu rejestracji. Opłaty służą uzyskaniu prawa ochronnego znaku towarowego, a zatem należy zaksięgować je raz, dodając do kosztów w dniu ich poniesienia. Opłatę za rejestrację księguje się w dniu jej uregulowania, a potwierdzenie należy zachować jako dowód wewnętrzny. Te wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jeśli stanowią racjonalne i ekonomiczne powody związane z prowadzoną działalnością. Z kolei prawo ochronne udziela się na okres 10 lat, z możliwością przedłużenia. Z tego względu, że opłata za ochronę znaku wiąże się z okresem przekraczającym rok podatkowy, nie można jej zaliczyć bezpośrednio do kosztów. Według Ustawy o PIT, prawo ochronne nie może być uznane za środek trwały. Z kolei może stanowić wartość niematerialną i prawną jako prawo własności intelektualnej.

Koszt rejestracji kupionego znaku towarowego

Prawo ochronne na znak towarowy podlega amortyzacji, w przypadku, gdy spełnia poniższe przesłanki:

  • znak nabyto,
  • znak będzie używany przez okres minimum 1 roku,
  • można z niego korzystać w dniu przyjęcia do używania,
  • został przyjęty lub oddany do używania na podstawie odpowiedniej umowy (np. umowy licencyjnej, najmu).

Prawo ochronne do nabytego znaku towarowego stanowi majątek firmy jako wartość niematerialna i prawna. Jego wartość trzeba wprowadzić do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych by móc dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *