Przedstawicielstwo firmy zagranicznej w Polsce

Jeśli jesteś cudzoziemcem lub obywatelem Polski posiadającym działalność gospodarczą za granicą, możesz utworzyć przedstawicielstwo swojej firmy na terenie Polski. Aby to zrobić musisz otrzymać wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Prowadzi go Minister do spraw rozwoju. Aktualny rejestr dostępny jest na Portalu z danymi publicznymi. Pamiętaj, po otrzymaniu wpisu swojej firmy do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych możesz prowadzić wyłącznie działalność w zakresie promocji i reklamy swojego biznesu. Przeczytaj artykuł do końca i dowiedz się jak uzyskać przedstawicielstwo firmy zagranicznej w Polsce.

Sposób złożenia wniosku i wymagane dokumenty

Aby otrzymać wpis przedstawicielstwa złóż wniosek wraz z załącznikami i dowodem uiszczenia opłaty listownie lub osobiście w gmachu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w Kancelarii Ogólnej, przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Dokumenty jakie musisz złożyć to:

  • wypełniony wniosek o wpis przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
  • potwierdzenie rejestracji przedsiębiorcy zagranicznego na podstawie którego przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą,
  • dokument określający adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego wraz z osobami uprawnionymi do jego reprezentacji wraz z jej zasadami,
  • zatwierdzenie upoważnienia osoby wskazanej we wniosku do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w przedstawicielstwie,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Pamiętaj, że wszystkie dokumenty nie będące w języku polskim musisz dołączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenia muszą być sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Przedstawicielstwo firmy zagranicznej w Polsce – Koszt i czas oczekiwania

Opłatę w wysokości 1000 zł należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika. Potwierdzenie przelewu dołącz do składanego wniosku. Czas oczekiwania na decyzję to maksymalnie miesiąc czasu. W wyjątkowych sytuacjach może on ulec wydłużeniu do 2 miesięcy. W tym przypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Przedstawicielstwo firmy zagranicznej w Polsce – Ważność wpisu

Wpis, który otrzymasz jest ważny przez 2 lata. Jeśli chcesz, aby przedstawicielstwo działało dłużej to w ciągu ostatnich 90 dni jego ważności musisz złożyć wniosek o przedłużenie wpisu do rejestru. Takie przedłużenie jest ważne również 2 lata.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *