Jaka kara grozi za niezapłacenie podatku VAT?

W obowiązku przedsiębiorcy należy obliczenie należnego urzędowi skarbowemu podatku VAT, a następnie wpłacenie tej kwoty na konto tego urzędu. Z różnych przyczyn właściciele firm niejednokrotnie przekraczają wyznaczony termin na uregulowanie podatku. W tej sytuacji mogą grozić kary. Przeczytaj artykuł do końca i dowiedz się jaka kara grozi za niezapłacenie podatku VAT.

Spóźnienie w zapłaceniu podatku VAT

Jeśli podatnik złożył poprawnie wypełnioną deklarację w terminie, ale nie opłacił podatku w wyznaczonym czasie, nie musi się obawiać grzywny ze strony organów skarbowych. Jednakże ta sytuacja może zajść tylko jeden raz. Kara jest przewidziana w momencie uporczywego nieterminowego opłacenia podatku. Grzywna za takie wykroczenie może wynieść nawet do 32 tys. zł. Sąd może odstąpić od nałożenia kary, jeśli przed wszczęciem postępowania przedsiębiorca wpłacił w całości należny podatek. Po jego wszczęciu już takiej możliwości nie ma.

Jaka kara grozi za niezapłacenie podatku VAT? – Uchylenie się od opodatkowania

W zupełnie innej sytuacji jest podatnik, który uchyla się od opodatkowania. Ma to miejsce w momencie, gdy przedsiębiorca nie ujawnił urzędowi skarbowemu zdarzeń, które powinny zostać włączone do podstawy opodatkowania. Dodatkowo brak złożonej w terminie deklaracji VAT uważa się również za uchylenie. W zależności od szkodliwości społecznej danego czynu nakłada się odpowiednią karę. W przypadku, gdy kwota nieodprowadzonego podatku nie przekroczy progu 8 tys. zł, to zdarzenie zakwalifikowane jest jako wykroczenie, za które grozi do 32 tys. zł. Jeśli jednak niezapłacony podatek będzie większy, ale nie przekroczy kwoty 320 tys. zł, to czyn uzna się za przestępstwo uprzywilejowane. W takim przypadku właściciel firmy może dostać grzywnę w wysokości do 720 stawek dziennych. W praktyce oznacza kwotę do ponad 15 mln zł.

Oszustwo podatkowe

Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, oszustwem podatkowym jest sytuacja, gdy podatnik przedstawia urzędowi skarbowemu wyliczenia, w których zataja część obrotu w deklaracji. Kara w tym przypadku jest taka sama jak w uchylaniu się od opodatkowania. A zatem może wynieść do 32 tys. zł (jeśli należny podatek wynosi do 8 tys. zł) lub do 15 mln (powyżej kwoty 8 tys. zł).

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *