Dzień: 2021-03-27

Różnica między spółką z o. o. i spółką cywilną

Jeśli chcesz założyć spółkę, najprawdopodobniej będziesz rozważał dwa rodzaje z nich. Należą do nich spółka cywilna, która jest najpopularniejszą formą spółki, a także spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest najpopularniejszą spółką handlową. Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z elementami, które je różnią, tak by dokonać najbardziej dopasowanego i najlepszego wyboru. Read More

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a zatem nie może występować przed sądem, zaciągać zobowiązań oraz posiadać własnego majątku. Wszystkich powyższych czynności dokonują jej wspólnicy. To oni mogą być stroną w postępowaniu sądowym, mają możliwość zaciągania zobowiązań. Jednocześnie są też współwłaścicielami majątku wniesionego do spółki oraz wypracowanego przez nią w Read More

Jaka kara grozi za niezapłacenie podatku VAT?

W obowiązku przedsiębiorcy należy obliczenie należnego urzędowi skarbowemu podatku VAT, a następnie wpłacenie tej kwoty na konto tego urzędu. Z różnych przyczyn właściciele firm niejednokrotnie przekraczają wyznaczony termin na uregulowanie podatku. W tej sytuacji mogą grozić kary. Przeczytaj artykuł do końca i dowiedz się jaka kara grozi za niezapłacenie podatku Read More

Kim jest komisarz Unii Europejskiej?

Komisarze Unii Europejskiej zasiadają w Komisji Europejskiej. Liczy ona tyle członków, ile jest państw członkowskich, czyli 27. Od 2014 roku według traktatu lizbońskiego liczba członków komisji powinna zostać zmniejszona do 2/3 liczby państw członkowskich, czyli 18. Jednakże Rada Europejska jednomyślnie w 2013 roku powróciła do rozwiązania sprzed traktatu i tym Read More

Co to jest traktat lizboński?

Traktat lizboński jest umową międzynarodową, która w swoim założeniu zakłada m. in. reformę Unii Europejskiej. Na jego mocy dokonano przekształcenia UE w jednolitą organizację międzynarodową poprzez likwidację struktury filarowej. Przeprowadzono również ujednolicenie w ramach procesu decyzyjnego i źródeł prawa oraz sprecyzowano kompetencje UE i państw członkowskich. Zreformowano także instytucje unijne Read More